Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van januari 2019 lezen.

 

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van december 2018 lezen.

 

Uitspraak Raad van State opnieuw uitgesteld

Op 8 oktober 2018 ontvingen wij bericht van de Raad van State dat de Afdeling voor het doen van een uitspraak in zake het gecoördineerde Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspley Noord, omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming de termijn opnieuw met zes weken heeft verlengd.

Tijdens de zitting op 20 juli 2018 gaf de staatsraad al aan dat het ging om een complexe procedure. Door dit uitstel wordt de uitspraak nu in de tweede helft van november verwacht.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van september 2018 lezen.

Termijn verlenging

Stichting AGA/Presikhaaf heeft van de Raad van State het bericht ontvangen dat naar verwachting niet binnen zes weken na de zitting op 20 juli 2018 uitspraak kan worden gedaan. De termijn is met zes weken verlengd.

Raad van State

Vrijdag 20 juli 2018 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het besluit vergunning / ontheffing Wet natuurbescherming. In een circa vier uur durende zitting werden de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en de vijf appellanten (gemeente Westervoort, drie bewonersgroepen en de Vogelwerkgroep) door drie staatsraden bevraagd over nut, noodzaak en vooral de mogelijkheid om vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord te bouwen, een locatie op korte afstand omringd door drie woonwijken in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied.

Wat heeft dit plan voor consequenties? Waarom zouden er persé windturbines op deze unieke locatie omringd door woonwijken moeten komen? Er bestaan zoveel andere, minder overlast gevende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

En wordt met de manier waarop deze zogenoemde coördinatieprocedure werd gevoerd voldaan aan wet en regelgeving? De hele coördinatieprocedure is immers nog niet afgerond! Of is wet en regelgeving ondergeschikt aan energietransitie?

Wij rekenen op een wijs oordeel van de Raad van State.

Zitting in beroep

Sinds het vorige bericht is op 19 januari 2018 het adviesorgaan van de Raad van State (Stab) in Arnhem geweest voor een gesprek met de verschillende partijen in de beroepsprocedure van de coördinatieprocedure voor de bouw van vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord. Op het deskundigenverslag van de Stab hebben de partijen nog kunnen reageren. Nu volgt als laatste nog de zitting bij de Raad van State op 20 juli 2018.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u weer de Nieuwsbrief Werkgroep AGA lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van april 2018 lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van januari 2018 kunt u hier lezen.